รบกวนหน่อยครับ ที่ไหนครับ

รบกวนหน่อยครับ ที่ไหนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว