รบกวนครับแท้ไม่แท้ครับ

รบกวนครับแท้ไม่แท้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ อภิชาติ อุตตมธนินทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว