รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Anusorn Sookaram
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว