ยอดขุนพล

ยอดขุนพลโดยสมาชิก ชื่อ Tuy Thaphat
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว