มเหศวรชินเขียวสุพรรณบุรีมีใครสนใจไหมคับ

มเหศวรชินเขียวสุพรรณบุรีมีใครสนใจไหมคับ
โดยสมาชิก ชื่อ Ball Ball
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว