มีอยู่องค์เดียว พอสวยมั้ยครับ…..

มีอยู่องค์เดียว พอสวยมั้ยครับ..โดยสมาชิก ชื่อ Songtham Nokeplub
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว