#มีติดคอไว้สักองค์ก้อดีครับชินเขียว..

#มีติดคอไว้สักองค์ก้อดีครับชินเขียว..โดยสมาชิก ชื่อ พุฒฐ์ เจ้าพระยา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว