มาครับ อะไหล่แต่งสร้อย ทoงแท้
หัวโค้งขัดเงา แคปซูลหลัง

มาครับ อะไหล่แต่งสร้อย ทoงแท้
หัวโค้งขัดเงา แคปซูลหลังห่วง ก้ามปู
ห่วงพระ ห้อยข้าง
ใช้อะไรคุยกันได้ครับ ฝากกลุ่มทoงไว้ด้วยครับ

https://www.facebook.com/groups/551871779127027/โดยสมาชิก ชื่อ Ting Panupong
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน