พ่อโตองค์นี้ใช้ชิขเขียวไหมครับผม

พ่อโตองค์นี้ใช้ชิขเขียวไหมครับผม
โดยสมาชิก ชื่อ Chong Kreamanee
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว