พุทธศิลป์สวยงาม…เบญจภาคีเนื้อชินอุทุมพร……

พุทธศิลป์สวยงาม…เบญจภาคีเนื้อชินอุทุมพร…🙏🏼🙏🏼🙏🏼…โดยสมาชิก ชื่อ ทวีเกียรติ์ นนทวิจิตร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว