พี่ๆเรียกว่าอะไรครับ…สายอีสานเรียกขอมดำดิน

พี่ๆเรียกว่าอะไรครับ…สายอีสานเรียกขอมดำดินโดยสมาชิก ชื่อ เอ ทรงธรรม ทรงธรรม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว