พี่แถวบ้านเค้าบอกพระอัฐารสใช่ป่ะครับ

พี่แถวบ้านเค้าบอกพระอัฐารสใช่ป่ะครับโดยสมาชิก ชื่อ MooMoo Korndech
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว