พิมพ์พระรอด สองหน้า ปางสมาธิ ครับ
รายงานตัว ครับ

⚜พิมพ์พระรอด สองหน้า ปางสมาธิ ครับ⚜
➖รายงานตัว ครับ🙏🏾
โดยสมาชิก ชื่อ ชาตรี อารัก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว