พอไปต่อได้มั้ยครับท่านอาจารย์ ติชมได้ครับท่าน

พอไปต่อได้มั้ยครับท่านอาจารย์ ติชมได้ครับท่าน

โดยสมาชิก ชื่อ Sanong Saowapong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว