พอได้ไหมครับ…แล้วเป็นที่ไหนได้ครับ

พอได้ไหมครับ…แล้วเป็นที่ไหนได้ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ พี่แมค พี่แมค
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว