พอมีนิดหน่อยครับ

พอมีนิดหน่อยครัโดยสมาชิก ชื่อ โอ เกาะลอย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว