พอทราบที่มั้ยครับ

พอทราบที่มั้ยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ จตุรงค์ สวัสดี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว