พอทราบกรุไหมครับ

พอทราบกรุไหมครั
โดยสมาชิก ชื่อ วรวิทย์ ศรีัวัชรินทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว