พอจะไปวัดไปวาได้มั้ยครับ

พอจะไปวัดไปวาได้มั้ยครับโดยสมาชิก ชื่อ Chanasin CH
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว