พระเนื้อชินไม่ทราบที่

พระเนื้อชินไม่ทราบที่โดยสมาชิก ชื่อ จิต ชินบัญชร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว