พระอุปคุต พิมพ์สองหน้า เล็ก

พระอุปคุต พิมพ์สองหน้า เล็ก
โดยสมาชิก ชื่อ จี๊ด เทพบุตร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว