พระอะไรครับ แท้ไหมครับ

พระอะไรครับ แท้ไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ห้า พฤศจิกายน สองห้าห้าแปด
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว