พระอะรัยคับ

พระอะรัยคับ
โดยสมาชิก ชื่อ พี่ปราย น้องปีโป้
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว