พระหูยาน ชัยนาท

พระหูยาน ชัยนาทโดยสมาชิก ชื่อ สุภาพ แก้วฤทธิ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว