พระหูยานชินเขียวเดิมๆราคาแบ่งปันรับประกันครับทักมา

พระหูยานชินเขียวเดิมๆราคาแบ่งปันรับประกันครับทักมา
โดยสมาชิก ชื่อ บัญญัติ ปัญญาไวย
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน