พระสิวลี หลวงพ่อกวย ชัยนาท สร้างปี15 พิมพ์มีย่าม สวยเก่

พระสิวลี หลวงพ่อกวย ชัยนาท สร้างปี15 พิมพ์มีย่าม สวยเก่า หายาก รับประกันแท้โต๊ะชินเขียว

โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว