พระสรรชินเงิน ท้ายย่านสนใจสอบถามได้คับ

พระสรรชินเงิน ท้ายย่านสนใจสอบถามได้คับ
โดยสมาชิก ชื่อ นุ๊กโกะ อุตะอุตะ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว