พระศวรสี่ ชินเขียว กรุวัดพระศรีฯ สุพรรณ ขึ้นกรุเดียวกัน

พระศวรสี่ ชินเขียว กรุวัดพระศรีฯ สุพรรณ ขึ้นกรุเดียวกันกับมเหศวร อ้นลือลั่น

โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว