พระลีลา2หน้า เนื้อชินเขียว..สนใจสอบถามมาได้ครับ

พระลีลา2หน้า เนื้อชินเขียว..สนใจสอบถามมาได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Namussawin Ritthitharn
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว