พระลีลาอัฏฐารส พิษณุโลก ตัวจริงนั้นหาได้ยาก เจอสภาพไหนก

พระลีลาอัฏฐารส พิษณุโลก ตัวจริงนั้นหาได้ยาก เจอสภาพไหนก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อน
โดยสมาชิก ชื่อ Rungwitt Suplorm
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน