พระลีลาหลังยันต์ เนื้อชินเขียว องค์นี้เป็นศิลป์ช่างเมือ

พระลีลาหลังยันต์ เนื้อชินเขียว องค์นี้เป็นศิลป์ช่างเมืองกำแพงเพชร จะว่สเป็นพระยอดอัฏฐารสก็ว่าได้ ดูจากศิลป์ คราบไข ไข่แมงดาและปานดำคลุมเต็มองค์ รวมถึงผิวพระเนื้อเขียวปนดำ แสดงให้เห็นถึงอายุการสร้าง ร่วมกันพิจรณาครับโดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว