พระลีลาหย่อง 2 หน้า ศิลป์ชัยนาท ผิวหิ้ง คราบไข ธรรมชาติ

พระลีลาหย่อง 2 หน้า ศิลป์ชัยนาท ผิวหิ้ง คราบไข ธรรมชาติสุดๆ ดูง่ายสบายตาโดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว