พระลีลายอดอัฎฐารส กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เนื้

พระลีลายอดอัฎฐารส กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เนื้อชินเขียว เก็บไว้นานแล้ว ดูเล่นกัน วิจารณ์ได้เต็มที่ ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ สุพ สุข
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว