พระร่วง ชินเขียวที่ไหนครับอยากรู้มากครับ

พระร่วง ชินเขียวที่ไหนครับอยากรู้มากครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชีวิตนี้ต้องดิ้น เพื่อการอยู่รอด
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว