พระร่วงไม่ทราบกรุ…!!

พระร่วงไม่ทราบกรุ…!!
โดยสมาชิก ชื่อ Yothin Sitthichote
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว