พระร่วงหลังลายผ้า กรุลพบุรีเนื้อชินเขียว เปิดครับ2,000

พระร่วงหลังลายผ้า กรุลพบุรีเนื้อชินเขียว เปิดครับ2,000 บาท สมาชิกท่านใดสนใจเชิญได้เลยครับรหัส ช.ข 017
โดยสมาชิก ชื่อ สิงหนาท เจริญวงษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว