พระร่วงยืนประทานพรเนื้อชินอุทุมพร(ชินเขียว)
พระสภาพน่า

พระร่วงยืนประทานพรเนื้อชินอุทุมพร(ชินเขียว)
พระสภาพน่ารักสภาพไม่หักไม่รานไม่ลั่นไม่อุดไม่ซ่อมไดๆนะครับราคาเบาๆXXXรับประกันความแท้โดยสมาชิก ชื่อ จอมราชันย์ เมืองเหนือ จอมราชันย์เมืองเหนือ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว