พระร่วงยืนประทานพรหลังลายผ้า เนื้อชินเขียวลพบุรีสนใจทัก

พระร่วงยืนประทานพรหลังลายผ้า เนื้อชินเขียวลพบุรีสนใจทักครับ
โดยสมาชิก ชื่อ แม็ก แม็ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว