พระร่วงยืนชินเขียว…สนใจทักได้ครับ

พระร่วงยืนชินเขียว…สนใจทักได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ภาณุวัฒน์ ธรรมานนท์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว