พระร่วงยืนกรุวัดวังบัว เพชรบุรีสนใจทักได้ครับ

พระร่วงยืนกรุวัดวังบัว เพชรบุรีสนใจทักได้ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ช่างจูนเปียโนแกรนด์ ทั้งแกรนด์และ อัพไรท์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว