พระร่วงนั่ง ทรงเทริด กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ตัวจริง

💓พระร่วงนั่ง ทรงเทริด กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ตัวจริง เสียงจริง ยุคต้น นี่ถ้าเป็นชินเงิน หลายแสน
โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว