พระร่วงนั่งเพชรกลับกรุประตูนะโมดูง่ายเดิมสุดๆ…

พระร่วงนั่งเพชรกลับกรุประตูนะโมดูง่ายเดิมสุดๆ
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว