พระร่วงทรงเครื่องหลังเรียบ(ใหญ่) ศิลป์สุโขทัย

พระร่วงทรงเครื่องหลังเรียบ(ใหญ่) ศิลป์สุโขทัย

โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว