พระรอดสองหน้า พะเยา รอดสักองค์มั๊ยครับ

พระรอดสองหน้า พะเยา รอดสักองค์มั๊ยครับ


โดยสมาชิก ชื่อ วุฒิ คนเกินร้อย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว