พระยอดอัฏฐารสสุพรรณบุรี (โชว์)ครับ

พระยอดอัฏฐารสสุพรรณบุรี (โชว์)ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ กตัญญู บุญมี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว