พระมเหศวร สุพรรณบุรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียวสวยมากดูง่า

พระมเหศวร สุพรรณบุรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียวสวยมากดูง่ายมากครับทองหนาๆชอบใจทักมาครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Alongkorn Donthuam
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว