พระมเหศวรเดี่ยว หลังพระนาคปรก

⚜พระมเหศวรเดี่ยว หลังพระนาคปรก⚜
โดยสมาชิก ชื่อ ชาตรี อารัก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว