พระมเหศวรชินเขียว(อุทุมพร)สองกรุ สองจังหวัด 1 กรุว

พระมเหศวรชินเขียว(อุทุมพร)สองกรุ สองจังหวัด 1 กรุวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรี 2 กรุวังบัวเพชรบุรี รู้สึกมีพลังโดยสมาชิก ชื่อ พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว