พระพุทชินราช กรุวัดเขาสมอแคลง พิษณุโลก เนื้อชินเขียว พิ

พระพุทชินราช กรุวัดเขาสมอแคลง พิษณุโลก เนื้อชินเขียว พิมพ์เดียกับเน้อตะก้่วสนิมแดง ถ้าเป็นชินตะกั่วสนิมแดงราคาไปไกลแล้ว ครับ แต่ชินเขียวสภาพแบนี้ราคาก็รองลงมาครับ รับประกันแท้สาก

โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว