พระพิจิตร พุทธกวัก ยุคต้น

พระพิจิตร พุทธกวัก ยุคต้น
โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว